Service Concepts

Uvijek shvatite kupca kao u pravu, sebe shvatite kao krivog iskren, cijeli proces, brza usluga poput supruge s razumijevanjem i majke pune ljubavi.

Korisnička služba Yantai Future bazira se na sjedištu kompanije kao upravljačkom centru,
povezivanje podređenih poslovnih odjela, proizvodnih jedinica i regionalnih ureda.
I nadogradite sa opsluživanja kupaca na usluživanje korisnika, usluge životnog ciklusa proizvoda,
formiranje mrežastog sistema brzih odgovora na tri nivoa, kroz kompletan sistem mreže tržišnih usluga.
Pružati klijentima standardizirane, profesionalne, raznovrsne i sveobuhvatne kvalitetne usluge.

  • U roku od 4 sata
    Odgovori
  • U roku od 24 sata Dolazak na gradilište
  • U roku od tri garantna roka n uslovna zamena i povraćaj
  • Doživotno održavanje